Aineistonkeruu

Aineistonkeruu oli käynnissä 1.3.-31.5.2017. Tutkimukseen on kuitenkin yhä mahdollista osallistua ottamalla tutkijaan yhteyttä sähköpostitse (varpu.alasuutari[at]utu.fi).

Tutkimukseen voi osallistua kahdella tavalla:

1) Kirjoita kokemuksistasi

Kerro tarinasi kirjoittamalla. Tekstin pituudella ei ole ala- eikä ylärajaa – voit kertoa kokemuksistasi siinä laajuudessa kuin itse koet sopivaksi. Kirjoitusta laatiessasi voit hyödyntää seuraavia apukysymyksiä, mutta tekstin ei tarvitse rajoittua niihin:

  • Millainen suhde sinulla ja läheiselläsi oli ennen hänen kuolemaansa?
  • Millaista oli kuolemaa välittömästi edeltävä aika? Sairastiko läheisesi vai tuliko kuolema yllätyksenä? Millaista oli kuolemaa välittömästi seuraava aika?
  • Miten koit kuolemaa seuranneet käytännön asiat, kuten hautajaisten järjestämisen ja perinnönjaon? Kuka niistä vastasi, ja saitko osallistua niihin haluamallasi tavalla?
  • Oletko kohdannut puutteelliseen lainsäädäntöön tai suvaitsemattomiin asenteisiin liittyviä ongelmia läheisesi kuolemaan liittyen?
  • Saitko läheisesi kuoleman jälkeen tukea suruusi? Mistä sait tukea, mistä et? Millaista tukea olisit kaivannut?
  • Millaista elämäsi on ollut läheisesi kuoleman jälkeen? Millaisin keinoin olet kyennyt rakentamaan elämääsi uudelleen?

Lähetä kirjoituksesi sähköpostitse osoitteeseen varpu.alasuutari[at]utu.fi tai postitse osoitteeseen:

Varpu Alasuutari
Sukupuolentutkimus
Kaivokatu 12
20014 Turun yliopisto

Lähetä kirjoituksesi yhteydessä myös taustatieto- ja tutkimuslupalomake, jolla annat luvan tekstisi käyttöön tutkimustarkoituksessa. Halutessasi voit osallistua tutkimukseen nimettömästi, mutta liitä mielellään tässäkin tapauksessa lomakkeeseen sähköpostiosoite, josta tutkija voi tavoittaa sinut mahdollisia tarkentavia kysymyksiä varten.

2) Osallistu haastatteluun

Kerro tarinasi haastattelussa. Haastattelut ovat avoimia teemahaastatteluja, joissa haastatteluun osallistuva kertoo kokemuksistaan vapaamuotoisesti ja haastattelija kysyy täydentäviä kysymyksiä. Haastattelussa käsitellään seuraavia teemoja: suhteen taustatiedot, läheisen kuolema, hautajaiset ja muut käytännön asiat, suru ja siihen saatu tuki sekä elämän uudelleenrakennus. Haastattelun kesto riippuu siitä, missä laajuudessa haluat kokemuksistasi kertoa. Suuntaa antava kesto haastatteluille on 1-3 tuntia. Haastattelut voidaan tehdä Turussa, Helsingissä tai mahdollisuuksien mukaan haastateltavan asuinpaikkakunnalla. Haastattelu on mahdollista tehdä myös Skypen välityksellä.

Mikäli haluat osallistua haastatteluun, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella varpu.alasuutari[at]utu.fi haastatteluajan sopimiseksi.

Välitä tietoa tutkimuksesta? Kyllä kiitos!

Välitän aineistonkeruutiedotetta eteenpäin mm. seuraavien järjestöjen ja internetsivustojen kautta: Seta ry, Trasek ry, Transtukipiste, Suomen nuoret lesket ry, Mummolaakso ry, Suomen Karhut Fin-Bears ry ja Ranneliike.net.

Koska kaikki eivät ole tavoitettavissa yhdistysten ja sähköpostilistojen kautta, hyödynnän aineistonkeruussa myös niin kutsuttua lumipallomenetelmää. Jos haluat auttaa välittämään tietoa tutkimuksestani ja käynnissä olevasta aineistonkeruusta, voit jakaa tätä nettisivua tuttavillesi ja henkilökohtaisille verkostoillesi esimerkiksi sosiaalisen median kautta.