Väitöstutkimus

Tutkimuksen esittely ja tavoitteet

Teen Turun yliopistossa väitöskirjaa HLBTIQ+-ihmisten kokemuksista koskien läheisen kuolemaa. HLBTIQ+-ihmisten, eli muun muassa homojen, lesbojen, biseksuaalien, transsukupuolisten, intersukupuolisten ja queerien, kokemuksia läheisen kuolemasta on tutkittu maailmanlaajuisestikin vasta vähän. Suomesta aiheen aiempi tutkimus puuttuu kokonaan. Etsin ihmisiä, jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseeni kertomalla omista kokemuksistaan kirjallisesti ja/tai haastattelutilanteessa.

Kuolema on aihe josta mieluummin vaietaan, mutta joka koskettaa ennen pitkää jokaista. Kuolemaan liittyy yhteiskunnallisia ja kulttuurisia käytäntöjä ja normeja, jotka säätelevät esimerkiksi sitä, kuka saa järjestää hautajaiset ja millaisia menetyksiä on lupa surra. Näissä käytännöissä kuolema mielletään usein perheasiaksi, ja perheeksi tässä yhteydessä lasketaan yleensä heteronormatiivinen ydinperhe. Tutkimukseni tavoite on kyseenalaistaa tätä kuolemaan ja suruun liittyvää heteronormatiivisuutta ja tehdä näkyväksi paitsi surun ja menetyksen, myös perhe- ja läheissuhteiden moninaisia muotoja.

Tutkimukseni kuuluu sukupuolentutkimuksen ja queer-tutkimuksen tieteenalaan, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Tutkimustani rahoittaa Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS ja sen tohtoriohjelma Juno.

Aineistonkeruu

Tutkimuksen aineistonkeruu oli käynnissä 1.3.-31.5.2017. Mikäli haluat yhä osallistua tutkimukseen, se on mahdollista ottamalla minuun yhteyttä sähköpostitse.

Kuka voi osallistua?

Tutkimukseen voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat HLBTIQ+-ihmiset, jotka ovat menettäneet läheisensä kuolemantapauksen vuoksi. Läheinen määritellään tutkimukseni kontekstissa laaja-alaisesti: kyseessä voi olla esimerkiksi kumppanin, entisen kumppanin, ystävän, lapsen, sukulaisen tai muun lähipiiriin kuuluvan henkilön tai lemmikin kuolema. Pyrin sisällyttämään tutkimukseeni myös historiallista perspektiiviä. Tutkimukseen voi siis osallistua riippumatta siitä, onko menetys tapahtunut lähivuosina vai vuosikymmeniä sitten.

Tutkimukseen osallistuminen voi aiheuttaa vahvoja tunnereaktioita, joita voi olla vaikea ennakoida. Rohkaisen jokaista pohtimaan omaa tilannettaan ja jaksamistaan henkilökohtaisesti ja tekemään osallistumispäätöksen sen perusteella. Tutkimuksesta on mahdollista vetäytyä missä vaiheessa tahansa, mikäli osallistuja tulee myöhemmin toisiin aatoksiin osallistumisensa suhteen.

Lue tarkemmat osallistumisohjeet Aineistonkeruu-sivulta. Annan mielelläni lisätietoja sähköpostitse. Halutessasi voit jättää sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen kautta myös soittopyynnön.

Varpu Alasuutari
Tohtorikoulutettava, YTM
Sukupuolentutkimus
Turun yliopisto
varpu.alasuutari[at]utu.fi